تقويم آموزشي


  

تقويم سال تحصيلي 99-98 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

نيمسال اول 99-98

نيمسال دوم 99-98

 

انتخاب واحد از تاريخ( 10/6/98 الي 20/6/98 ) از طريق اينترنت

انتخاب واحد از تاريخ( 1/11/98 الي 10/11/98 ) از طريق اينترنت

شروع كلاسها

23/6/98

شروع كلاسها

12/11/98

حذف و اضافه و اصلاح و انتخاب واحد

06/07/1398تا12/07/98

حذف و اضافه و اصلاح و انتخاب واحد

26/11/98 تا 02/12/98

حذف تكدرس

تا 14/09/1398

حذف تكدرس

              تا  19/2/99

ارزشيابي اساتيد

1/10/98 تا 20/10/98

ارزشيابي اساتيد

1/3/99 تا 20/3/99

پايان كلاسها

19/10/98

پايان كلاسها

22/3/99

امتحانات

21/10/98 تا 03/11/98

امتحانات

24/3/99 تا 05/4/99

تعطيلات بين دو نيمسال:  4/11/98 تا 11/11/98

ترم تابستان :28/04/1399 تا 06/06/1399

 

 

تذكر مهم:كلاسها برابر برنامه، از اولين روز اعلام شده، تشكيل و حضور و غياب نيز انجام مي گيرد. مسئولين آموزش طبق مقررات و نظريه شوراي آموزشي محترم دانشگاه در اين امر همكاري مي نمايند. حضور كليه دانشجويان در روزهاي حذف و اضافه به منظور گرفتن و امضا تاييديه انتخاب درس الزامي مي باشد. ضمناً حذف و اضافه در تاريخ هاي ذكر شده از طريق وب صورت خواهد گرفت.

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/24
تعداد بازدید:
1479
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal