انتخابات

انتخابات

وظیفه ،حق ملت

ایران جوان بمان

ایران جوان بمان

جشن دانش آموختگی ورودی 1399

جشن دانش آموختگی ورودی 1399

سال 1403

سال 1403

سال جهش تولید با مشارکت مردم

دانشکده علوم پزشکی فردوس

دانشکده علوم پزشکی فردوس

قسمت آموزشی

اخبار

1403/03/29 برگزاری آزمون آسکی پایان دوره کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت در دانشکده علوم پزشکی فردوس

برگزاری آزمون آسکی پایان دوره کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت در دانشکده علوم پزشکی فردوس

برگزاری آزمون آسکی پایان دوره کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت در دانشکده علوم پزشکی فردوس

1403/03/26 جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی ۱۳۹۹  برگزار شد.

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ برگزار شد.

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ برگزار شد.

1403/03/23 سفر معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه به شهرستان فردوس

سفر معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه به شهرستان فردوس

سفر معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه به شهرستان فردوس

1403/03/05 حضور دانشگاهیان دانشکده علوم پزشکی فردوس برای بدرقه آخرین سفر نماینده خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری و رئیس جمهور شهیدشان

حضور دانشگاهیان دانشکده علوم پزشکی فردوس برای بدرقه آخرین سفر نماینده خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری و رئیس جمهور شهیدشان

حضور دانشگاهیان دانشکده علوم پزشکی فردوس برای بدرقه آخرین سفر نماینده خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری و رئیس جمهور شهیدشان

خدمات